Regulamin sezonu 2020

Regulamin sezonu 2020

The Amateur Golf World Cup

( AGWC Poland )

 

1.Komitet turnieju:

a) w skład Komitetu Turnieju wchodzą: Komisja Sportowa / Sędzia Zawodów, albo w zastępstwie osoby przez nie wskazane;

b) decyzje Komitetu Turnieju w zakresie stosowania regulaminów turnieju oraz reguł gry w golfa, są ostateczne.

2.Uprawnieni do gry:

Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited:

a) zawodnicy z aktualną, na dzień rejestracji do turnieju, kartą handicapową (HCP WHS) Polskiego Związku Golfa (PZG);

b) brak zarejestrowanego/potwierdzonego handicapu skutkuje startem z HCP WHS=0;

Ustala się minimalny HCP WHS na 0,1 i maksymalny limit HCP WHS na 54 (wszyscy z handicapem wyższym niż 30 grają z HCP WHS=30)

c) zawodnicy w kategorii wiekowej: 19-30; Mid-Amator; Senior; Master Senior

3.Reguły i etykieta gry w golfa.

Turniej rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa, zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited  oraz według Reguł Lokalnych.

4.Zapisy na Turniej możliwe poprzez stronę www.pzgolf.pl

5.Kwota wpisowego do jednodniowego Turnieju zamieszczona została w opisie konkretnego Turnieju w systemie PZG Eagle

Wpisowe zawiera: jedna runda golfa, giftbag, lunch

6.Opłaty należy dokonać gotówką w dniu Turnieju w punkcie rejestracyjnym danego pola golfowego na którym w danym dniu rozgrywany będzie Turniej AGWC Poland.

7.Limit miejsc w turnieju wynosi 80 osób

8.Lista startowa zostanie opublikowana w dniu poprzedzającym Turniej w punkcie rejestracyjnym danego pola golfowego, na którym w następnym dniu rozgrywany będzie Turniej AGWC Poland oraz na stronie www.agwcpoland.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian na liście uczestników.

9.Start Turnieju od godziny 12:00

10.Tee startowe: mężczyźni – żółte, kobiety – czerwone

11.Format gry:

Turniej rozgrywany będzie w formacie Stableford netto grupa HCP 0,1-15,0 i grupa HCP 15,1-30,0

12.Klasyfikacja ogólna: Stableford Netto grupa HCP 0,1-15,0 i grupa HCP 15,1-30,0

Aby zostać sklasyfikowanym należy zagrać w minimum 3 Turniejach AGWC Poland

13.Golfiści w każdej kategorii otrzymują punkty w zależności od zajętego miejsca.

Punktowane są miejsca 1-15 w każdej kategorii.

Miejsce I – 10 punktów

Miejsce II – 9 punktów

Miejsce III – 8 punktów

Miejsce IV – 7 punktów

Miejsce V – 6 punktów

Miejsce VI – 5 punktów

Miejsce VII – 4 punkty

Miejsce VIII – 3 punkt

Miejsce IX – 2 punkty

Miejsce X – 1 punkt

Miejsce XI – 1 punkt

Miejsce XII – 1 punkt

Miejsce XIII – 1 punkt

Miejsce XIV – 1 punkt

Miejsce XV – 1 punkt

 

W punktacji długofalowej gracze będą klasyfikowani w grupie handicapowej, w której zagrali swój pierwszy Turniej w cyklu AGWC Poland (jeżeli w trakcie sezonu  HCP WHS gracza spadnie lub podniesie się na tyle, że znajdzie się w innej grupie, będzie klasyfikowany w grupie handicapowej w jakiej rozpoczął pierwszy Turniej). W poszczególnych Turniejach gracze będą klasyfikowani w grupach handicapowych zgodnych z ich aktualnym handicapem.

14.Nagrody w Turniejach eliminacyjnych:

I, II, III miejsce w kategorii Stableford netto (grupa HCP 0,1-15,0)

I, II, III miejsce w kategorii Stableford netto (grupa HCP 15,1-30,0)

15.Remis w turniejach eliminacyjnych

W razie remisu o kolejności miejsc decydować będzie niższy HCP gry zawodnika. W razie braku rozstrzygnięcia decyduje metoda „count back” w następującej kolejności: wynik na dołkach 10-18, 13-18, 16-18 i ostatecznie na ostatnim dołku.

16.Nagroda Główna

Gracz, który zdobędzie najwięcej punktów w kategorii Stableford netto w grupie HCP 0,1-15,0 i w grupie HCP 15,1-30,0 wygrywa wyjazd na Międzynarodowy Finał The Amateurs Golf World Cup, który odbędzie się w czerwcu 2021 na Mauritiusie.

17.Remis w klasyfikacji ogólnej:

W przypadku równej ilości punktów o zwycięstwie decyduje większa ilość rozegranych Turniejów eliminacyjnych AGWC Poland w danym sezonie. W drugiej kolejności niższy HCP z jakim gracz rozpoczął udział w cyklu AGWC Poland. W trzeciej kolejności o wygranej decyduje najlepszy wynik w ostatniej rundzie Turnieju eliminacyjnego.

18. Brak zwycięzcy przy odbiorze nagrody:

W przypadku, gdy w dniu wręczania nagród zwycięzca po wywołaniu nie pojawi się w przeciągu 3 minut po odbiór nagrody – nagroda przepada.

19.Wolno używać urządzeń do pomiaru odległości oraz pojazdów golfowych.

20.Zawodnicy biorący udział w turnieju powinni zachować szczególną ostrożność podczas gry. Za wszystkie szkody wyrządzone drugiej osobie podczas gry, golfiści odpowiadają osobiście.

21.Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot. Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.

22.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Rejestracja na Turniej oznacza, że zawodnik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego     postanowienia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe uczestników Turnieju przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”].

23.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia na Turniej bez podania przyczyny.

24.Wszelkie uwagi uczestników na temat turnieju lub innych spraw z nim związanych powinny być zgłaszane do Komitetu Turnieju na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email: anna@silesiaevent.pl