Regulamin sezonu 2022

Regulamin sezonu 2022

 The Amateur Golf World Cup

( AGWC Poland )

 

1. Komitet turnieju:

a) w skład Komitetu Turnieju wchodzą: Komisja Sportowa / Sędzia Zawodów, albo w zastępstwie osoby przez nie wskazane;

b) decyzje Komitetu Turnieju w zakresie stosowania regulaminów turnieju oraz reguł gry w golfa, są ostateczne.

 

2. Uprawnieni do gry:

a) zawodnicy z aktualną, na dzień rejestracji do turnieju, kartą handicapową (HCP WHS) Polskiego Związku Golfa (PZG);

b) zawodnicy posiadający aktualną kartę handicapową wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia handicapu. Brak zarejestrowanego/potwierdzonego handicapu skutkuje startem z HCP 0; Ustala się maksymalny limit HCP na 36 (wszyscy z handicapem wyższym niż 36 grają z HCP =36)

c) zawodnicy w kategorii wiekowej: 19-30; Mid-Amator; Senior; Master Senior

 

3. Reguły i etykieta gry w golfa.

Turniej rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa, zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według Reguł Lokalnych.

 

4. Zapisy na turniej możliwe poprzez stronę: pzgolf.pl

5. Wpisowe do Turniejów: szczegóły zamieszczone na stronie agwcpoland.pl w zakładce dotyczącej konkretnego turnieju.

Aby wziąć udział w turnieju należy dokonać wpłatę wpisowego na konto bankowe GLOBAL GOLF Anna Kubalska , nr rachunku: Nest Bank 97 2530 0008 2100 1053 5915 0001

Członkowie danego pola golfowego na którym odbywa się turniej 290 zł

Goście 350 zł

Uczestnicy Turnieju na polu Sierra Golf Resort wpisowe 390 zł

Cena obejmuje: rundę turniejową golfa, giftbag, lunch

 

6. Lista startowa zostanie opublikowana dzień przed turniejem w punkcie rejestracyjnym na polu golfowym oraz na stronie agwcpoland.pl w zakładce dotyczącej konkretnego turnieju

7. Start – szczegóły zostaną podane dzień przed turniejem w punkcie rejestracyjnym na polu golfowym oraz na stronie agwcpoland.pl w zakładce dotyczącej konkretnego turnieju

8. Tee startowe: mężczyźni – żółte, kobiety – czerwone

9. Format gry:

Turniej rozgrywany będzie w formacie Stroke play brutto i Stableford netto: grupa HCP 0.1-12.0 ; grupa HCP 12.1-22.0 ; grupa HCP 22.1-36.0;

 

10. Nagrody:

I miejsce w kategorii Stroke play brutto

 

I, II, III miejsce w kategorii Stableford netto (grupa HCP 0.1-12.0)

 

I, II, III miejsce w kategorii Stableford netto (grupa HCP 12.1-22.0)

 

I, II, III miejsce w kategorii Stableford netto (grupa HCP 22.1-36.0)

 

 

Konkursy:

 

Longest drive

 

Nearest to the pin

 

Nagrody nie dublują się – zwycięzcy nagród w kategorii Strokeplay brutto nie mogą być jednocześnie zwycięzcami w kategoriach netto – w takim przypadku nagrodę w kategorii netto otrzyma następny w kolejności zawodnik. Priorytetową klasyfikacją jest Stroke Play Brutto z wyjątkiem, gdy zawodnik jest na pierwszym miejscu w grupie HCP  klasyfikacji Stableford Netto.

 

11. W razie remisu o kolejności miejsc w klasyfikacji brutto będzie decydował wyższy HCP gry zawodnika. W razie braku rozstrzygnięcia decyduje metoda „count back” w następującej kolejności: wynik na dołkach 10-18, 13-18, 16-18 i ostatecznie na ostatnim dołku.

W razie remisu o kolejności miejsc ( w kategorii Stableford netto ) będzie decydował niższy HCP gry zawodnika. W razie braku rozstrzygnięcia decyduje metoda „count back” w następującej kolejności: wynik na dołkach 10-18, 13-18, 16-18 i ostatecznie na ostatnim dołku.

Zwycięzcy turniejów eliminacyjnych ( miejsca I, II, III w każdej kategorii) otrzymują możliwość gry w turnieju finałowym, po wcześniejszym opłaceniu wpisowego.

 

12. Wolno używać urządzeń do pomiaru odległości oraz pojazdów golfowych.

 

13. Zawodnicy biorący udział w turnieju powinni zachować szczególną ostrożność podczas gry. Za wszystkie szkody wyrządzone drugiej osobie podczas gry, golfiści odpowiadają osobiście.

 

14. Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot. Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.

 

15. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Rejestracja na Turniej oznacza, że zawodnik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustawą z  dnia  10 maja  2018  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (tj.  z  2019  r.  Dz.  U.  poz.  1781 z  późn.  zm.) oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia na Turniej bez podania przyczyny.

Wszelkie uwagi uczestników na temat turnieju lub innych spraw z nim związanych powinny być zgłaszane do Komitetu Turnieju na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email: kontakt@agwcpoland.pl