Regulamin sezonu 2023

Regulamin sezonu 2023

 The Amateur Golf World Cup

( AGWC Poland )

 

1. Komitet turnieju:

a) w skład Komitetu Turnieju wchodzą: Komisja Sportowa / Sędzia Zawodów, albo w zastępstwie osoby przez nie wskazane;

b) decyzje Komitetu Turnieju w zakresie stosowania regulaminów turnieju oraz reguł gry w golfa, są ostateczne.

 

2. Uprawnieni do gry:

a) zawodnicy z aktualną, na dzień rejestracji do turnieju, kartą handicapową (HCP WHS) Polskiego Związku Golfa (PZG);

b) zawodnicy posiadający aktualną kartę handicapową wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia handicapu. Brak zarejestrowanego/potwierdzonego handicapu skutkuje startem z HCP 0; Ustala się maksymalny limit HCP na 36 (wszyscy z handicapem wyższym niż 36 grają z HCP =36)

c) zawodnicy w kategorii wiekowej: 19-30; Mid-Amator; Senior; Master Senior

 

3. Reguły i etykieta gry w golfa.

Turniej rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa, zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według Reguł Lokalnych.

 

4. Zapisy na turniej możliwe poprzez stronę: pzgolf.pl

5. Wpisowe do Turniejów: szczegóły zamieszczone na stronie agwcpoland.pl w zakładce dotyczącej konkretnego turnieju.

Aby wziąć udział w turnieju należy dokonać wpłatę wpisowego na konto bankowe GLOBAL GOLF Anna Kubalska , nr rachunku: Nest Bank 97 2530 0008 2100 1053 5915 0001

Wpisowe do Turnieju AGWC Poland odbywającego się na polu:

02.06 Sobienie Królewskie – 450 zł

06.06 Sierra Golf Resort – 550 zł

21.07 Sand Valley Golf Resort – 450 zł

04.08 Mazury golf & Country Club – 450 zł

Cena obejmuje: rundę turniejową golfa, giftbag, lunch

 

6. Lista startowa zostanie opublikowana dzień przed turniejem w punkcie rejestracyjnym na polu golfowym oraz na stronie agwcpoland.pl w zakładce dotyczącej konkretnego turnieju

7. Start – szczegóły zostaną podane dzień przed turniejem w punkcie rejestracyjnym na polu golfowym oraz na stronie agwcpoland.pl w zakładce dotyczącej konkretnego turnieju

8. Tee startowe: mężczyźni – żółte, kobiety – czerwone

9. Format gry:

Turniej rozgrywany będzie w formacie Stroke play brutto i Stableford netto: grupa HCP 0.1-12.0 ; grupa HCP 12.1-22.0 ; grupa HCP 22.1-36.0;

 

10. Nagrody:

I miejsce w kategorii Stroke play brutto

 

I, II, III miejsce w kategorii Stableford netto (grupa HCP 0.1-12.0)

 

I, II, III miejsce w kategorii Stableford netto (grupa HCP 12.1-22.0)

 

I, II, III miejsce w kategorii Stableford netto (grupa HCP 22.1-36.0)

 

 

Konkursy:

 

Longest drive

 

Nearest to the pin

 

Nagrody nie dublują się – zwycięzcy nagród w kategorii Strokeplay brutto nie mogą być jednocześnie zwycięzcami w kategoriach netto – w takim przypadku nagrodę w kategorii netto otrzyma następny w kolejności zawodnik. Priorytetową klasyfikacją jest Stroke Play Brutto z wyjątkiem, gdy zawodnik jest na pierwszym miejscu w grupie HCP  klasyfikacji Stableford Netto.

 

11. W razie remisu o kolejności miejsc w klasyfikacji brutto będzie decydował wyższy HCP gry zawodnika. W razie braku rozstrzygnięcia decyduje metoda „count back” w następującej kolejności: wynik na dołkach 10-18, 13-18, 16-18 i ostatecznie na ostatnim dołku.

W razie remisu o kolejności miejsc ( w kategorii Stableford netto ) będzie decydował niższy HCP gry zawodnika. W razie braku rozstrzygnięcia decyduje metoda „count back” w następującej kolejności: wynik na dołkach 10-18, 13-18, 16-18 i ostatecznie na ostatnim dołku.

Zwycięzcy turniejów eliminacyjnych ( miejsca I, II, III w każdej kategorii) otrzymują możliwość gry w turnieju finałowym, po wcześniejszym opłaceniu wpisowego.

 

12. Wolno używać urządzeń do pomiaru odległości oraz pojazdów golfowych.

 

13. Zawodnicy biorący udział w turnieju powinni zachować szczególną ostrożność podczas gry oraz podczas pobytu i przemieszczania się na terenie pola golfowego. Za wszystkie szkody wyrządzone drugiej osobie podczas gry, podczas pobytu i przemieszczania się na terenie pola golfowego, za szkody wyrządzone na mieniu podczas gry, podczas pobytu i przemieszczania się na terenie pola golfowego golfiści odpowiadają osobiście.

 

14. Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot. Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.

 

15. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Rejestracja na Turniej oznacza, że zawodnik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustawą z  dnia  10 maja  2018  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (tj.  z  2019  r.  Dz.  U.  poz.  1781 z  późn.  zm.) oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia na Turniej bez podania przyczyny.

Wszelkie uwagi uczestników na temat turnieju lub innych spraw z nim związanych powinny być zgłaszane do Komitetu Turnieju na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email: kontakt@agwcpoland.pl